شرکت سهراب سهند

شرکت سهراب سهند، تامین منابع انسانی و ماشین آلات سبک و سنگین. 

توضیحات بیشتر

مشاهده فیش حقوقی

جهت مشاهده فیش حقوقی از منوی بالای سایت «ورود کاربران» را انتخاب نموده و با شماره پرسنلی و کد ملی خود وارد شوید. 

 

توضیحات بیشتر